Kuzey Kafkasya İnsan Hakları Savunucularının VII. "Kafkasya Birlik Forumu"

VII. “Kafkasya Birlik Forumu”  11-12 Aralık 2018 tarihlerinde Kuzey Osetya’nın başkenti Vladikavkaz'da düzenlendi.

 

Kafkasya Birlik Forumu

 

Tüm Kuzey Kafkasya’nın ortak sosyo-politik sorunları ve çözüm yolları hakkında bilgi edinmek isteyenlerin mutlaka okumasını tavsiye ettiğimiz bir haber özeti. Bahse konu “Forum” organizasyonunun diaspora tarafından da takip edilmesi, kayıtsız kalınmaması ve desteklenmesi en büyük temennimiz…

Kuzey Kafkasya’nın 90’lı yılların başında yaşadığı ve bölge tarihinde iz bırakan “Kafkas Halkları Konfederasyonu (KHK)” deneyimi gibi yeni bir yapılanma mevcut konjonktürel şartlar altında pek mümkün görünmüyor. Ama yeni çözüm yolları bulunmalı ve bulunuyor da. Rusya’nın gitgide sıklaşan üniterleşme adımlarının yanı sıra halklarımızın etnik tuzaklara kolaylıkla kapılmaları ve diasporanın dahi halklarımız arasında “üretilen” gerginliklere verdiği “etnik aidiyet” odaklı şiddetli tepki gibi iç karartıcı olumsuzluklara rağmen anavatandaki bir avuç insan hakları aktivistinin bu tür “aklı selim” girişimleri, halklar arasında birliği, dayanışmayı esas alan çözüm üretme çabaları oldukça umut verici.

Bölgede KHK benzeri “egemenlikçi” bir yapılanmaya müsait sosyo-politik atmosfer bulunmasa da KHK’nın “Kuzey Kafkas halkları arasında ekonomik, sosyal, kül­türel işbirliğini pekiştirmek; Kuzey Kaf­kas halkları arasında olası anlaşmaz­lıkları barış, diyalog ve halk diplomasisi yoluyla çözüme kavuştur­mak” ifadeleriyle ete kemiğe büründürdüğü çözümcü yaklaşımını onlarca yıl sonra tekrar seslendirerek “sosyo-kültürel reçete” ve “politik yol haritası” öneren bu “Forum” benzeri inisiyatif ve çabaların artarak devam etmesinde büyük fayda var.

Keza, “üniterleşme” adımlarının halklarımızda yol açtığı tüm yıpranmışlık ve zihinsel geri düşüşlerin yanı sıra bölgede çıkarılmaya çalışılan ihtilaflar ve kardeş kavgaları gibi son dönem kaotik gelişmeler de gösterdi ki; “3. dünya savaşı” söylemlerinin sıklıkla dillendirildiği böylesi bir dönemde tüm küresel-bölgesel güçlerin planlarında yer bulan ve yakın gelecekte karıştırılacağına dair algıların tavan yaptığı Kuzey Kafkasyamızda, barış, huzur ve birliğin, halklarımız için her zamankinden çok daha yaşamsal önem arzettiği zor zamanlardan geçiyoruz.

Böylesi zor dönemlerde; adındaki tüm albeniye rağmen “Dünya Çerkes Birliği” gibi “Truva Atı” “sözde” sivil yapılardan medet ummayı bırakmalı, uluslararası etki alanına sahip bu tür gerçek “sivil” organizasyonlara teveccühü ve desteği arttırmalıyız.

Yazımıza konu olan “Kafkasya Birlik Forumu”; Kuzey Kafkasya’nın tüm cumhuriyetlerinden etkin insan hakları aktivistleri, STK temsilcileri, gazeteciler ve bilim adamlarının katılımıyla gerçekleştirilmekte ve Kuzey Kafkasya’nın “ortak geleceğini” tehdit eden akut sorunlar masaya yatırılarak çözüm yolları aranmaktadır.

Forum, Kuzey Kafkasya insan hakları savunucuları tarafından 2012 yılında kurulmuş; toplantılarını Magas, Mahaçkale, Vladikavkaz, Nalçik, Grozny ve Pyatigorsk gibi Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinin başkentlerinde gerçekleştirmiştir.

“Kafkasya Birlik Forumu” Kuzey Osetya'da ikinci kez düzenleniyor. İlk forum, bölgenin etkin insan hakları savunucularının katılımıyla Ağustos 2012'de yine Vladikavkaz’da gerçekleştirilmişti. “III. Kafkasya Birlik Forumu”nun çalışmalarına Rusya’nın dünyaca ünlü insan hakları aktivisti olan Helsinki İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Moskova Grup Başkanı Lyudmila Alekseyeva’da katılmıştı.

Forum’un başkanlığını “Мир Кавказу” (Kafkasya’da Barış) gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kuzey Osetya’lı Sidakov Anatoly Kazbek yapmaktadır.

 

Sidakov Anatoly Kazbek

 

Sivil toplumun geliştirilmesi ve Kuzey Kafkasya'da insan haklarının korunmasını temel amaç edinen organizasyonun eş raportörleri şu isimlerden oluşuyor:

İnguşetya’dan eski Rehine ve Kayıpları Arama Komitesi Başkanı Elizaveta Barkinkhoeva, Kuzey Osetya Müftüsü Hacı-Murat Gatsalov, Adigey Cumhuriyeti’nden “Çerkes Kongresi” halk hareketi temsilcisi Zaur Dzeukozhev, “İnguşetya'ya Destek” hareketi üyesi Barak Chemurziev.

 

Kafkasya Birlik Forumu

 

VII. “Kafkasya Birlik Forumu”nda müzakere edilen konu başlıkları şunlardı:

Etnik gruplar arası barış ve dinler arası uyum - Kafkasların medeni ve demokratik kalkınmasının temeli;

Kuzey Kafkasya'da çevre sorunları;

Kuzey Kafkasya'daki yolsuzluk, ülkenin ulusal güvenliğine yönelik bir tehdittir: Sorunlar ve üstesinden gelme yolları;

Rusya Federasyonu’nun kurucu üye başkanlarının, Kuzey Kafkasya’da doğrudan seçim sisteminin restorasyonu -  “artı” ve “eksi"leri.  Kuzey Kafkasya'da bölgesel liderlerin doğrudan atanmasının iptali için bir kamu stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması amacı ile bir koordinasyon merkezinin oluşturulması…

Bu yıl ki “Forum”un en dikkat çekici özelliği ise; konu başlıklarından da anlaşılacağı üzere yalnızca “sosyal” değil, aynı zamanda, “Kuzey Kafkasya'daki bölge liderlerinin doğrudan seçimle göreve geldikleri eski demokratik seçim sistemine geri dönülmesi” gibi siyasi hedefleri de dillendirmesinin “sivil” organizasyonlar açısından bir odak noktası oluşturmasıdır.

 

Kafkasya Birlik Forumu

 

Gelelim Forum’un katılımcılarından bazılarının konuşmalarından özetlere;

“Kafkasya Birlik Forumu”, Rusya’nın en yaşlı ve en ünlü insan hakları savunucusu olan ve 8 Aralık’ta hayatını kaybeden Lyudmila Alekseyeva ile yine 12 Aralık’ta 68 yaşında hayatını kaybeden “Rusya Gazeteciler Birliği Medyadaki Etnik Sorunlar Merkezi Başkanı”, cesur söylemleriyle ün yapmış Adige/Şapsığ kökenli yazar (Chukho) Sulieta Kusova anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Forum’un açılış konuşmasını yapan Kuzey Osetya Sendika Örgütleri Başkanı, eski Kuzey Osetya Ulusal İlişkiler Bakanı Taymuraz Kasayev, etnik nefreti teşvik etmenin kabul edilemezliği, saldırganlık dili ve medyada yaratılan düşmanlık tehlikesinden bahsetti. Kasayev, tarihi çarpıtma girişimlerinin de başarısızlığa mahkûm olduğunu vurgulayarak, >"ulusların tarihini tahrif ederek tarihi yeniden yazma girişimlerinin tehlikeli ve yıkıcı olduğunu" belirtti.

 

Taymuraz Kasayev

 

Kasayev, “bilim insanlığı adı altında bazı açık kışkırtıcı faaliyetler, sadece akademik bilim çevrelerinde değil, aynı zamanda insan hakları aktivistlerinde de karşılık bulmalı ve gereken yanıt verilmelidir. Çünkü kültürel miraslara dair ‘tarihi yeniden yazma’ eğilimi, halklar arasındaki ilişkilerde şiddeti hedeflemekte ve körüklemektedir. Toplumda gerginlik derecesinin artırılması, bölge ve halklar arasında karşılıklı anlayış tesisine engel teşkil ediyor” şeklinde konuştu.

İnguşetya temsilcisi ve dönemin Rehine ve Kayıpları Arama Komitesi Başkanı olan Elizaveta Barkinkhoeva, 1992 Oset-İnguş silahlı çatışması sırasında ölen ve kaybolanların hatıralarını anmak için ortak bir anma günü belirlenmesini önerdi. Konuşmasında; iki halk arasındaki ilişkilerin iyileşmeye başladığını, Chermen köyünde bazı tatillerin-bayramların bugün ortaklaşa kutlandığını ve 2018'de İnguş topluluğunun ilk kez Vladikavkaz'da "Ölümsüz Alay" yürüyüşüne katıldığını belirtti.

Daymokhk STK temsilcisi Adam Yandiev, 1992 ihtilafının kurbanlarının kalıntılarını gömme ihtiyacına değindi. Yandiev; “kalıntılar Oset ve İnguşlar arasında ortak cenaze töreniyle toprağa verilmelidir. Yetkili makamlar ve kanun uygulayıcı kurumlar, kayıp yakınları ile görüşmeye gitmeli. Bu, hiçbir şekilde etnik gruplar arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirmeyecek, ancak tam tersine, hatıralarının önünde suçluluk duyan, kardeşlerini ve babalarını kaybeden ailelere barış ve huzur getirecektir” diye konuştu.

Adigey'den “Çerkes Kongresi” adlı halk hareketi başkan yardımcısı Zaur Dzeukozhev, insan hakları aktivistlerinin dikkatini Orta Doğu'ya gidenlerin akut geri dönüş sorununa çekerek, Kafkas diasporası ile ilgili bu durum hakkında yetkililerin daha dikkatli bir tavır alması ve konunun federal düzeyde çözülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi ve Güney Federal Bölgesi genel eğitim kurumlarında “ulusal dil öğrenme” sorununa değindi.

 

Valery Hatajuko Kabardey-Balkar Bölgesel İnsan Hakları Merkezi Başkanı Valery Hatajuko, “eğitim” konusunda federal yasada yapılan son değişiklikleri “önemli bir sorun” olarak nitelendirdi. Hatajuko; “anadilleri öğretmek tamamen isteğe bağlı hale geldi. Kültürlerimiz üzerinde büyük bir tehdit var ve bunun hakkında konuşmalıyız. Rusya anayasası ve ulusal cumhuriyetlerin anayasası arasında çelişkiler var. Mevcut değişiklikler, cumhuriyetlere devlet dillerini tam olarak kullanma haklarını garanti eden Rusya Federasyonu Anayasası ile çelişiyor” diyerek şunları ekledi; “Bundan sonraki adımda ise şu tehlikeli soru gelecek: Kültürel kimlik sorununu dahi çözemeyen bu cumhuriyetlere ne için gerek var?”

Hatajuko, konuşmasında Orta Doğu’da bulunan risk altındaki soydaşların sorununa da değinerek, “Sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Suriye'deki Çerkes diasporası, Donbas'ta yaşayan insanlar gibi bizim soydaşlarımızdır. Orada Suriye'de tüm Kafkas halklarının temsilcileri yaşamaktadır.” dedi.

Forum katılımcıları, Çeçenya ve İnguşetya başkanları tarafından “bölgeler arasında idari sınırın güvence altına alınması” anlaşmasının imzalanmasından sonra Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri arasında ağırlaşan “idari sınırlar” konusunu da atlamadı. Taymuraz Kasayev bu konuda şunları söyledi: “Bütün Kafkas halklarının bölgesel anlaşmazlıkları var. 50 yıl boyunca üretilen bölgesel anlaşmazlıkların sebeplerini, günümüzün küreselleşen dünyasında sınırların kalktığı bir zamanda, genç nesiller daha iyi anlayacaklardır. Burada tamamen siyasi rantlar elde etmek için bölgesel anlaşmazlıklar yaratıldı.”

 

Kafkasya Birlik Forumu

 

Adige Xase üyesi Amin Zehov, “Referanduma gidilmeden, halkla eşgüdüm olmadan toprak transferinin kabul edilemez olduğu” şeklinde görüş bildirdi.

Svobodny Vzglyad gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Badri Gazzati, “Rusya Federasyonu vatandaşları için yaşayacakları yer konusunda sınır ve kısıtlama yoktur. Bölgesel halkların, bölünmeye şartlanması ve ne için savaşmaları gerektiği anlaşılır gibi değil. Ayrılıkçılara ve savaş kışkırtıcılarına itibar etmeyelim. Bölgesel sınırlar “yapay” bir problem. Kuzey Osetya çok etnik gruptan oluşan bir cumhuriyet. Bölgesel ve etnik açıdan bir sorun yok. İnguş ve Osetler birbirine itilmesin, bu sorunlar doğası gereği etnik değil, politik olarak motive ediliyor. İç politik mücadelede bir araç olarak kullanılıyorlar” dedi.

Forum’da söz alan bazı konuşmacılar “çevrecilik” ve “yolsuzluk” konularında da kapsamlı sunumlar gerçekleştirdiler.

Bir demokrasi kurumu olarak doğrudan seçimlerin restore edilerek tekrar geri kazanılmasının önemi de Forum’un ikinci gününde geniş yer bulan konular arasındaydı.

Eski Kuzey Osetya Parlamentosu Üyesi, İktisadi Bilimler Adayı Margarita Kulova bu konuda geniş bir rapor sundu. Doğrudan seçimle, sadece gerginlik kaynaklarını değil aynı zamanda Kuzey Kafkasya'daki toplumsal hoşnutsuzluk sorununun da çözümlenebileceği demokratik “seçim” modelleri önerdi.

Forum katılımcıları, hem merkezi seçimlerin şeffaflıkla yapılması hem de bölge idarecilerinin atanarak değil, seçimle gelmesi yönünde anayasal değişikliğe gidilmesi gerektiğini, bunun sağlanması halinde büyük toplumsal sorunların üstesinden gelinmesi noktasında ciddi gelişmeler sağlanabileceği üzerinde çokça durdular ve bu görüşleri sonuç bildirgesine de yansıttılar.

Forum; “Kuzey Kafkasya halkları, bölge başkanını seçme ihtimalinden yoksun, iktidarı değiştirme haklarından mahrum bırakılmıştır. Güç seçilmiyor, atanıyor” şeklinde görüş birliğine vardı.

 

Yukarıda katılımcılardan bazı isimlerin değindiği konulardan özetler sunduk. Aşağıda da iki gün süren Forum’un sonuç bildirgesinde yer alan bazı önemli maddeleri özet şekilde sunuyoruz:

 

KUZEY KAFKASYA İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARININ VII. "KAFKASYA BİRLİK FORUMU"

Kuzey Kafkasya halklarının kaderi için sorumluluk bilinciyle; etnik barış ve dinler arası uyum arayışlarında toplumun ve devletin çabalarını birleştirme arzusu; yolsuzluk ve insan hakları ihlallerine karşı çıkmak; demokratik süreçlerin daha da gelişmesini ve seçim prosedürlerinin iyileştirilmesini sağlamak; Kuzey Kafkasya'nın kendine özgü doğal çevresini ve gelecek nesillerini koruma arzusuyla birleşti..”  

 • Kafkasya Birlik Forumu katılımcıları, Rusya Federasyonu Başkanı V.V. Putin, cumhurbaşkanları ve Kuzey Kafkasya halklarına, yolsuzluk, kanunsuzluk, insan hakları, sivil özgürlükler ve her türlü aşırılık yanlısıyla mücadelede sivil toplumu geliştirmek ve birleştirmek için çağrıda bulunuyorlar.
 • Forum katılımcıları, Kuzey Kafkasya’nın çok etnikli ve çok dinli doğasının sivil konsolidasyona engel teşkil etmediğini, aksine tam tersi sivil ve etnik köklü girişimler için geniş bir kapsam sunduğunu yineledi. Aynı zamanda, Forum katılımcıları, devlet ve belediye, kanun uygulama ve adli makamların faaliyetleri üzerinde etkili bir kamu kontrolü sağlayarak, Kuzey Kafkasya nüfusunun haklarının ve özgürlüklerinin etkin bir şekilde korunmasına duyulan acil ihtiyaçların altını çiziyorlar.

 • Forum katılımcıları, toplumun ve devletin gerçek birleştirilmesinin ancak devlet ve kanun uygulayıcı kurumların eylemlerinin mutlak şeffaflığı ve yasallığı koşuluyla mümkün olduğuna inanmaktadır. Etnik gruplar arası çatışmalar sırasında oluşan kayıpların aranmasında devlet yetkilileri ile insan hakları savunucularının ortaklaşa çalışmasının gerekli olduğunu düşünmektedir.

 • Forum katılımcıları, bölgedeki etnik ve dinler arası uyumu baltalama girişimlerinin devam etmesinden endişe duyuyorlar. Milliyetçi ve dini aşırılık yanlısı sloganlar ve söylemler en büyük endişe kaynağıdır. Siyasi hedeflere ulaşmak için ulusal duyguları kullanma girişimlerini şiddetle kınıyor ve “sivil birleşimi” milliyetçi aşırılığın tek olası alternatifi olarak görüyoruz.

 • Forum katılımcıları, yetkilileri ve sivil toplumu, mevcut etnik çatışmaları çözme ve yenilerini önleme çabalarını zayıflatmamaya çağırıyor.

 • Aynı zamanda, Forum’un katılımcıları terörist faaliyetlerle mücadele bahanesiyle Kuzey Kafkasya’daki insanların sivil haklarının ve özgürlüklerinin etkin bir şekilde kısıtlanması girişimlerini şiddetle kınıyor. Teröre karşı mücadele ve diğer tüm cezai faaliyet türleri kesinlikle Rusya mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmeli ve medeni haklar, Rusya Federasyonu Anayasası, BM tarafından kabul edilen ilgili belgelere ve Avrupa İnsan Hakları Şartı'nın öngördüğü ölçüde dikkate alınmalıdır.

 • Federal ve bölgesel yetkilileri, halen mevcut olan işkence, adam kaçırma ve kişiye karşı işlenen diğer suçları kesin olarak yok etmeye çağırıyoruz.

 • Kuzey Kafkasya için ciddi bir sorun; nüfusun, özellikle de gençlerin, yıldan yıla, özellikle Rusya Federasyonu'nun orta bölgelerine ve ayrıca Avrupa ve Amerika ülkelerine yönelik artan göçleridir. Bu göç, bölgesel ekonominin az gelişmişliğinin doğrudan bir sonucuydu, ancak aynı zamanda Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinin ekonomik büyümesini engelleyen bir faktör haline de gelmiştir.

 • İyi bir yaşam ve huzur eksikliği, çoğu zaman Kafkas gençliğini “sıcak noktalar”da gerçek paralı asker olma yoluna iter. Asıl trajedi, Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden gelen insanların kendilerini sık sık Suriye ve Ukrayna'da cephenin her iki tarafında ön saflarda bulmaları.

 • Sosyal ve politik istikrarı tehdit eden bir diğer sorun, Orta Doğu ülkelerinde, IŞID'a ve diğer terör örgütlerine katılan eşler tarafından götürülen ve şimdi anavatanlarına, ailelerine ve akrabalarına dönme imkânı olmayan çok sayıda Rusya vatandaşının (kadın ve çocuk) ortaya çıkmasıdır.

 • Devletin yurtdışında yaşayan soydaşlar için “Rusya vatandaşlığı elde etme prosedürü”nü basitleştirmeye yönelik çabalarını destekleyen Forum katılımcıları, bu prosedürlerin eşzamanlı olarak, tarihi vatanlarına geri dönmek isteyen Kafkas diasporası mensupları için de geçerli olması gerektiğini önemle vurgular.

 • Kuzey Kafkasya'daki ulusal cumhuriyetlerin halklarının olumsuz tepkileri, aslında ulusal dillerin geleceğini tehdit eden federal bir kanunun kabul edilmesinden kaynaklandı. Forum katılımcıları bu tür acımasız yasa yapmayı, etnik ilişkilerin istikrarsızlaştırılmasına katkıda bulunan bir faktör olarak görüyor.

 • Forum katılımcıları, çevrenin korunmasına yeterince dikkat edilmemesinden ve bölgenin ekolojik durumundan endişe duyuyorlar. Bu alandaki mevcut eğilimler, yakın gelecekte Kafkasya'nın "Rusya Sağlık Merkezi" olma ihtişamını kaybedebileceği, sadece itibarının değil, ekonomisinin de ciddi tehdit altında olduğu düşünülmektedir.

 • Forum katılımcıları, Kuzey Kafkasya'daki sosyal ve politik istikrarın yanı sıra etnik ve dinler arası uyum için ana tehditlerden biri olan tüm eyalet ve belediye makamlarını etkileyen yolsuzlukları göz önünde bulunduruyor. Ve bu sadece rüşvet ve bütçe fonlarının her seviyede yağmalanması ile sınırlı değildir. Özellikle endişe verici olan, yolsuzluğun sosyal katmanlar arasındaki dengeyi bozması, vatandaşların yasal haklarını ihlal etmesi ve sınırlandırması, serbest ekonomik faaliyete engel olması, orta ve küçük ölçekli işletmeleri bastırması, yaratıcı özgürlüğü sınırlandırması ve yetenekli gençleri, yeteneklerini geliştirme ve gerçekleştirme fırsatından mahrum bırakmasıdır. Yolsuzluğu, Kuzey Kafkasya bölgesindeki sivil toplumun gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biri ve toplumdaki sosyal gerilimleri tetikleyen bir faktör olarak görmekteyiz.

 • Özel bir endişe kaynağı, bağımsız bir çiftlik işletme ve dolayısıyla geçim yollarını kaybetme fırsatından mahrum kalan, kırsal kesimde yaşayanların toprak sahipliğinden toplu dışlanma uygulamasıdır. Bu, bölgedeki genç işsizlerin en fazla etkilendiği yaygın işsizliğin sebeplerinden biri. Bu bağlamda, Forum katılımcıları, Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinde sayısız yasadışı tarımsal ele geçirme vakasını soruşturmak için özel bir komisyon tayin etmek için Rusya Federasyonu Başsavcısını göreve çağırmaktadır.

 • Yolsuzluk, düşük gelirli ailelerden gelen gençler için eğitime ve mesleki faaliyetlere erişimi kısıtlar, eğitim kalitesini ve mezunların bilgi düzeyini önemli ölçüde azaltır. Bu da gençlerin işgücü piyasasında rekabet etmesini engeller.

 • Forum katılımcıları, Kuzey Kafkasya'nın her yerinde, Rusya Federasyonu devlet başkanlarının doğrudan seçimlerinin, vatandaşların tam seçim haklarının sağlanması ve parti hizipleri ile derneklerin arasındaki kulis işlemleri olasılığını hariç tutması gerektiğini düşünüyor. Yalnızca halk bölgesel liderleri seçme hakkına sahiptir ve bu hak doğrudan seçimler sırasında kullanılmalıdır.

 • Kuzey Kafkasya'nın yerli azınlıklarının kaderi hakkında endişeli olan Forum katılımcıları, Rusya Federasyonu Başkanı V.V. Putin, Devlet Duması ve Rusya Federasyonu Hükümeti'ne, 11 Eylül 2007'de BM Genel Kurulu tarafından onaylanan “BM Yerli Halkların Haklarına İlişkin Beyannamesi”ni onaylama önerisinde bulundu.

 • Forum katılımcıları, bölgesel ilişkilerin ve ekonomik işbirliğinin gelişmesini her yönden teşvik etmenin gerekli olduğunu düşündüğü için, özellikle mevcut etnik çatışmalar alanında “Halk Diplomasisi”nin kullanılma pratiğini genişletmeyi, çok sayıda etnik topluluktan oluşan forumlar düzenlenmesini (örneğin, ortak bir ataya sahip farklı milletlerin toplantılarını) ve örneğin, bireyler ve halklar arasında dostça ilişkilerin kurulması için "kunachestva"(*) gibi kadim Kafkasya geleneklerinin yaygınlaştırılması çağrısını yapıyor.

 • Bugün, Kuzey Kafkasya'daki etnik ve dinler arası ilişkilerin mevcut durumu, burada yaşayan halkların geleceği için endişe yaratmaktadır. Bu bağlamda, Forum katılımcıları, Kafkasya'nın antik topraklarında barışı ve iyi komşuluğu korumak için mümkün olan her şeyi yapacaklarını beyan etmek görevlerini kabul ederler.

 

VIII. Kafkasya Birlik Forumu 23-24 Mart 2019 tarihlerinde Stavropol Bölgesi Pyatigorsk şehrinde gerçekleştirilecektir.

 

(*) Kunachestva: kunak, konak, misafir. -  “Kunak”, Kumuk Türkçesi kökenli bir tabirdir. “Kunaklık” müessesesi; Kafkas kabileleri arasında özellikle 16.-18.yy.larda yaygın olan karşılıklı yardımlaşma, misafirperverlik, arkadaşlık, dostluk biçimi. Etnik veya dini aidiyetine bakılmaksızın kişiler arasında tesis edilen bir nevi “kardeşleşme-kan kardeşliği.” Kunaklığın dostluktan, hatta kardeşlikten bile değerli olduğu düşünülürdü. Kunaklığın manevi kapsamı; çeşitli tariflerde, düşman olması gereken insanların kardeşliğine, düşmanı da kapsayan kadim dağlı konukseverliğine ve düşmanların birbirine saygı duymasına kadar genişletilmektedir.

 

Nail SÖNMEZ
24.12.2018

 

Yararlanılan Kaynaklar:

http://zapravakbr.com

http://circassiatimesrussian.blogspot.com

http://alaniatv.ru/vesti/?id=34556

http://free-view.org/2018/12/15/vii-edinyy-kavkazskiy-forum

https://www.kavkazr.com/a/29649447.html

http://old.qha.com.ua

https://rg.ru/

© KKC 100. Yıl