“KUZEY KAFKASYA CUMHURİYETİ” 100 YAŞINDA

11 Mayıs 1918, günümüzde Kuzey Kafkasyalılar ortak adı ile anılan ve dünya üzerinde yaklaşık 10-12 milyon nüfusa sahip kardeş halkların yakın tarihindeki en önemli günlerinden birisinin, “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”nin kuruluş tarihidir.

1918-1921 yılları arasındaki üç yıllık kısa ömrüne rağmen soykırım ve sürgün mağduru bir coğrafyanın kolektif hafızasında derin izler bırakan “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”ni her sene hatırlamaya değer kılan, Kafkasya’nın bugününe ve geleceğine sunduğu eşsiz perspektiftir.

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti

“Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti” tecrübesine baktığımızda;

- İki yüzyıl boyu sistematik katliama uğrayan, toprakları tarumar edilen, halkının büyük kısmı vatanında yaşama hakkından mahrum bırakılan bir coğrafyanın diriliş öyküsünü görüyoruz.

Andi Kurultayı

- Fiziki parçalanma altında “milletleşme” süreci darbelenen bir ülkenin “ortak değerler ve geçmişi” ile “gelecek düşüncesi ve hayali”ni harmanlayarak oluşturduğu “yeni varoluş konsepti”ni görüyoruz.

- Kan, etnik temel, dil, din farklarına bakmaksızın, politik bir birlik oluşturma iradesi gösteren Kuzey Kafkasya halklarının, “anayasal kontrat” çerçevesinde vatandaşı oldukları “modern bir devlet” inşa ettiklerini görüyoruz.

- Siyasi bağımsızlığını eline alamayan toplumların kendi geleceğini reel olarak dokuyamayacağını anımsattığını görüyoruz.

- Birbirinden farklı toplumsal kesitlerin, yaşadıkları coğrafyaya ilişkin ortaya koydukları, “ortak menfaat algısına ve ortak akla” dayanan yüksek bir “siyasi şuur” görüyoruz.

- Devasa problemlerin risklerini paylaşan ve “hür iradeleriyle” bir ideal etrafında toplanan insanların, günümüze de ışık tutan “vizyoner” bir bakışa sahip olduklarını görüyoruz.

“Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti” tecrübesi;  dönemin konjonktürel şartları ile bir anda oluşmuş rastgele bir inisiyatif değildir. Kökleri 300 yıllık bir bağımsızlık hareketine dayanır. Kafkasya’yı dış düşmana karşı örgütlü ve birleşik bir cephe mantığı ile savunan Adige Prens Kaytuko Aslanbek’ten Müridizm hareketinin kurucusu Çeçen İmam Mansur’a, Avar İmam Şamil’den Çerkesya Milli Misak Meclisi’ne uzanan bir “devlet düzeni” geleneğinin devamıdır.

 

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti

 

“Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti” tecrübesi; 1990’lı yılların başında yeniden diriliş umutları veren Kafkasyamızın en gözde örgütlenmesi Kafkas Halkları Konfederasyonuna ilham kaynağı olmuş, örgüt kendisini “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”ni hazırlayan I. ve II. kongrelerin devamı saymıştır.

 

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti

 

“Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti” tecrübesi; günümüzün ve geleceğimizin en heyecan verici, en motive edici sembolü ve tarihsel bir doğrunun devamlılığıdır.

“Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti” tecrübesini unutmadık, unutturmayacağız.

“Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti” devletinin kuruluşuna hizmet eden, bir kısmı sömürgeci ve işgalci beyaz/kızıl orduların kurşunlarıyla can veren, bir kısmı da uğruna hayatlarını ortaya koydukları vatan topraklarından çok uzak yerlerde ömürlerini tamamlayan tüm büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Hepsinin üstün çabalarını, olağanüstü irade ve inançlarını örnek alıyoruz. Hepsinin tarihimizdeki gerçek yerlerine kavuşmalarının, sahte kahramanların yerine “hakiki kahramanlar” olarak yerleşmelerinin hakları olduğuna inanıyoruz.

Hepsinin ruhu şad olsun.

YAŞASIN KUZEY KAFKASYA CUMHURİYETİ!

© KKC 100. Yıl