Kafkas Dağlı Halklar Birliği Deklarasyonu

Kafkas Dağlı Halklar Birliği 21 Mayıs Deklarasyonu1

 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar,

SSCB Devlet Başkanı M. S. Gorbaçov,

T.C. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a

 

KAFKAS DAĞLI HALKLAR BİRLİĞİ 21 MAYIS DEKLARASYONU

 

Biz, Kafkasya dağlı halklarının temsilcileri, Kafkasya'nın bağımsızlık ve özgürlüğü uğruna can veren atalarımızı anmak ve yabancı ülkelere sürülen soydaşlarımıza dostluk elimizi uzatmak amacıyla Abhazya ÖSSC başkenti Sohum'da toplandık.

Özgürlük ve bağımsızlık aşkı, her zaman dağlı ulusal bilincinin temeli olmuştur. Bu yüce idealleri savunma mücadelesi tarihimize kahramanlık ve trajedilerle dolu nice sayfalar yazdırmıştır.

Fakat payımıza düşen en ağır sınav, Rus İmparatorluğu'na karşı verdiğimiz 50 yıllık antikoloniyal mücadeledir. Çarlık hükümeti yalnızca Kafkasya'yı fethetmek değil, baş eğmeyen dağlıları yok etmek ve sürmek amacını da güdüyordu. Gerçekte bu amaç, halklarımıza karşı bir soykırım olan savaşın barbarca karakterini belirlemiştir.

Savaş sırasında yüz binlerce insan açlık ve hastalıktan öldü. Sağ kalanlar dağlara sığındılar, çünkü çok sevdikleri vatanlarını terk etmeye zorlanıyorlardı. Milyonlarca sürgün, vatandan atıldı. Sersefil bırakılıp dünyaya savrulan dağlılar, vatanlarında ve gurbette pek çok acılar çektiler. Fakat bütün bu talihsizliklere, öz vatanımızda birbirimize kavuşmanın kutsal umudu sayesinde dayandık.

SSCB'de cereyan eden köklü demokratik değişimler, halklarımıza bu adaletsizliği düzeltmek için tarihi bir şans veriyor.

Şuna inanıyoruz ki, 21. yüzyılın eşiğinde SSCB ve Türkiye hükümetlerinin iyi niyeti, BM ve uluslararası kamuoyunun yardımıyla, Kafkasya dağlı halklarının anayurtlarında bütünleşmesi sağlanacaktır.

Kafkas Dağlı Halklar Birliği (KDHB) adına aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesini gerekli sayıyoruz:

1- Kafkas-Rus savaşlarının bitiş tarihi olan 21 Mayıs 1864, Kafkas-Rus savaşları ve sürgünün kurbanlarını anma günü olarak ilan edilmelidir.

2- Kafkas dağlılarıyla dışarıdaki soydaşları arasında kültürel, bilimsel ve diğer ilişkileri kurmak için ortak bir uluslararası program düzenlenmelidir.

3- Kafkas dağlılarının kendi ülkelerine dönüp, tarihi vatanlarında soydaşlarıyla bütünleşebilmeleri için uygun koşullar sağlanmalıdır.

Bu deklarasyon Abhazya'da Sohum kentinde 31 Mayıs 1990 tarihinde, otuz bin kişinin katıldığı Kafkas Dağlı Halkları Temsilcileri mitinginde kabul edilmiştir.

 

Kafkas Dağlı Halkları Birliği Koordinasyon Komitesi Başkanı

Y. Musa Şenibe

Abhazya Halk Forumu “Aydgılara” Başkanı

Sergey Şamba

 

Kaynak:

[1] Kafkasya Gerçeği Dergisi, Sayı: 3, s: 4-5, Ocak 1991, Samsun

 

© KKC 100. Yıl